لوله پلیکا قطر 63 | فشار ضعیف | فشار نیمه قوی | فشار قوی

لوله پلیکا قطر 90 | فشار ضعیف | فشار نیمه قوی | فشار قوی
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
تبدیل پلیکا
۱۳۹۹-۰۳-۱۸

لوله پلیکا قطر 63

نوع لوله شماره استاندارد نوع کاربرد ضخامت (mm) وزن (Kg)
فشار ضعیف ISIRI 12142 ناودانی 1.5 2.600
فشار نیمه قوی ISIRI 9119          زیر یا روی BD کار 3 5.100
فشار قوی ISIRI 13361 تحت فشار U&UD 4.7 7.500