لوله پلیکا قطر 90 | فشار ضعیف | فشار نیمه قوی | فشار قوی

لوله پلیکا قطر 110 | فشار ضعیف | فشار نیمه قوی | فشار قوی
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
لوله پلیکا قطر 63 | فشار ضعیف | فشار نیمه قوی | فشار قوی
۱۳۹۹-۰۳-۲۰

لوله پلیکا قطر 90

نوع لوله شماره استاندارد نوع کاربرد ضخامت (mm) وزن (Kg)
فشار ضعیف ISIRI 12142 ناودانی 1.8 4.450
فشار نیمه قوی ISIRI 9119               زیر یا روی BD کار 3 7.400
فشار قوی ISIRI 13361 تحت فشار U&UD 4.3 10.000