لوله پلیکا قطر 125 | فشار ضعیف | فشار نیمه قوی | فشار قوی

لوله پلیکا قطر 160 | فشار ضعیف | فشار نیمه قوی | فشار قوی
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
لوله پلیکا قطر 110 | فشار ضعیف | فشار نیمه قوی | فشار قوی
۱۳۹۹-۰۳-۲۰

 

لوله پلیکا قطر 125

نوع لوله شماره استاندارد نوع کاربرد ضخامت (mm) وزن (Kg)
فشار ضعیف ISIRI 12142 ناودانی 2.5 8.600
فشار نیمه قوی ISIRI 9119          زیر یا روی BD کار 3.2 12.000
فشار قوی ISIRI 13361 تحت فشار U&UD 6 19.600