لوله پلیکا

 

لوله پلیکا قطر 160

نوع لوله شماره استاندارد نوع کاربرد ضخامت (mm) وزن (Kg)
فشار ضعیف ISIRI 12142 ناودانی 3.2 14.500
فشار نیمه قوی ISIRI 9119          زیر یا روی BD کار 4 19.500
فشار قوی ISIRI 13361 تحت فشار U&UD 7.7 32.300